شنبه 8 آذر 1399 شمسی /11/28/2020 4:43:05 PM
  • پایگاه خبری بیرونیت دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات
  • صاحب امتیاز و مدیر مسوول: علیرضا بهداد
  • سردبیر: فریبا رسولی | مدیراجرایی: رویا آشتیانی
  • مدیرفنی: جواد رزاقی | مدیر هنری: رامین براتی
مرکز آمار گزارش داد:

نتایج آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن در حال بهره‌برداری کشور نشان می‌دهد که تعداد 4 هزار و 913 معـدن فعال در کشور وجود داشته اسـت که یکهزار و 253 معدن (٢٥,٥) دارای فاضلاب بوده‎اند.
فاضلاب معادن ایران به کجا می رود/ 25 درصد معادن ایران فاضلاب دارند

معدن نامه: جدیدترین مطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد که تعداد 4 هزار و 913 معـدن فعال در کشور وجود داشته اسـت که یکهزار و 253 معدن (٢٥,٥) دارای فاضلاب بوده‎اند. از میان معادن دارای فاضلاب، معادن استخراج شن و ماسه، سنگ تزئینی و سنگ آهک به ترتیب با ٤٩٥، ٣٣٧ و ٢٢٢، بیش‌ترین معادن دارای فاضلاب را به خود اختصاص داده‌اند.

نتایج آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن در حال بهره‌برداری کشور نشان می‌دهد که تعداد 4 هزار و 913 معـدن فعال در کشور وجود داشته اسـت که یکهزار و 253 معدن (٢٥,٥) دارای فاضلاب بوده‎اند. از میان معادن دارای فاضلاب، معادن استخراج شن و ماسه، سنگ تزئینی و سنگ آهک به ترتیب با ٤٩٥، ٣٣٧ و ٢٢٢، بیش‌ترین معادن دارای فاضلاب را به خود اختصاص داده‌اند.

توزیع استانی معادن، نشان می‌دهد که استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس به ترتیب با ١٧٩، ١٢٩ و ١١٥ معدن، بیش‌ترین تعداد معادن دارای فاضلاب را داشته‌اند.

مقدار کل فاضلاب تولید شده در معادن دارای فاضلاب کشور، 36 میلیون متر مکعب است.

فاضلاب معادن به کجا می روند؟

از یکهزار و 235 معدن دارای فاضلاب، ٦٩٤ معدن دارای سیستم تصفیه فاضلاب بوده‎اند. از این تعداد، ٦٤٠ معدن از تصفیه فیزیکی، ٢٩ معدن از تصفیه شیمیایی و ٢٥ معدن نیز از روش بیولوژیکی (زیستی) استفاده کرده‌اند.

محل دفع فاضلاب ٦٩٤ معدن در زمین‌های غیرکشاورزی، ٢١٣ معدن در چاه، ١١٤ معدن در رودخانه، ٧٥ معدن در زمین‌های کشاورزی، ٢٩ معدن در شبکه فاضلاب، ٥ معدن در دریاچه/ تالاب و ١٧٦ معدن در سایر محل‌ها است.

3 هزار و 489 معدن دارای باطله (٧١ درصد) بوده‎اند که از این تعداد ٥٢١ معدن از مخزن سد باطله، 2 هزار و 720 معدن از مخزن دپوی باطله و ٢٤٨ معدن از سایر روش‌ها برای دفع مواد باطله معدن استفاده کرده‌اند.

میزان سرمایه گذاری معادن در محیط زیست

از 4 هزار و 913  معدن، ٥٨٠ معدن (١١,٨ درصد) در بخش محیط زیست، سرمایه‌گذاری داشته‌اند. بررسی معادن بر اساس نوع فعالیت نشان می دهد، گروه‎های استخراج سنگ آهک،‌ استخراج شن و ماسه و سنگ لاشه به ترتیب با ١٦٤، ١٣٦ و ٦٥ معدن، ‌بیش‌ترین تعداد معادن دارای سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست را داشته‌اند.

در مجموع 242 میلیارد تومان در بخش محیط زیست معادن در حال بهره‌برداری کشور، سرمایه‌گذاری شده است که معادن استخراج سنگ مس با 191 میلیارد تومان ، بیش‌ترین سرمایه‌گذاری را در بخش محیط زیست انجام داده است و معادن استخراج سنگ آهن و شن و ماسه با 40 و 7 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

 

 نمایش ساده


مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین