شنبه 8 آذر 1399 شمسی /11/28/2020 4:30:08 PM
  • پایگاه خبری بیرونیت دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات
  • صاحب امتیاز و مدیر مسوول: علیرضا بهداد
  • سردبیر: فریبا رسولی | مدیراجرایی: رویا آشتیانی
  • مدیرفنی: جواد رزاقی | مدیر هنری: رامین براتی

پیامک: 09031411938

تلگرام: https://telegram.me/birunit

تماس با مدیر مسوول: 09390510434